Razvoj i širenje usluga

Obzirom na mnogobrojne društvene promjene i brzinu promjena u svakodnevnici, izazovi stavljeni pred ranjive skupine korisnika sve su veći, a samim time postoji i sve veća potreba za većim brojem dostupnih usluga u zajednici, koje za cilj imaju unapređenje kvalitete svakodnevnog života korisnika i izgradnje društva prihvaćanja, tolerancije, međusobne suradnje i poticanja pozitivnih promjena. Mišljenja smo da centri za pružanje usluga u zajednici imaju veliku ulogu u postizanju pozitivnih promjena u društvu, prije svega pomaganjem, pružanjem podrške i osnaživanjem ranjivih skupina građana našeg društva. Svjesni smo važnosti uključivanja ranjivih skupina građana u zajednicu te s tim ciljem kontinuirano radimo na razvoju i unapređenju kvalitete pružanja socijalnih usluga u zajednici koje su usmjerene deinstitucionalizaciji korisnika i decentralizaciji usluga. Slijedom navedenog, dana 30.6.2023. godine dobili smo rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga koje do sada nismo pružali. Tako je, uz aktualnu uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koju pružamo unatrag 3 godine, u narednom periodu planiran početak pružanja novih socijalnih usluga i to:

  • usluge stručne procjene za odrasle osobe s invaliditetom
  • usluge rane razvojne podrške za djecu s teškoćama u razvoju
  • usluge stručne procjene za djecu s teškoćama u razvoju
  • usluge poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
  • usluge savjetovanja i usluge psihosocijalne podrške za različite skupine korisnika.

Više detalja o uslugama, načinu ostvarivanja prava na pojedine socijalne usluge, kao i na nove projekte i programe Centra u koje se možete uključiti očekujte brzo!

Add your thoughts