Pravo na pristup informacijama

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin javna je ustanova osnovana od strane grada Varaždina te na ovom mjestu imate priliku pregledati sve odredbe kao i preuzeti dokumente vezano za Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Graberje 33, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Graberje 33, Varaždin.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • pisanim putem na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin,

Graberje 33, 42 000 Varaždin

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Centra.

Zahtjev se može podnijeti putem telefona na broj : 042/ 420-825 i putem telefaksa na broj:  042/421-989.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.