CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin javna je ustanova osnovana od strane grada Varaždina

JAVNA USTANOVA

OSNOVANA OD STRANE GRADA VARAŽDINA

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin je javna ustanova socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim ili  višestrukim oštećenjem, beskućnicima i osobama koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta, djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju te starijim i odraslim teško bolesnim osobama.

Obzirom na mnogobrojne društvene promjene i brzinu promjena u svakodnevnici, izazovi stavljeni pred ranjive skupine korisnika sve su veći, a samim time postoji i sve veća potreba za većim brojem dostupnih usluga u zajednici, koje za cilj imaju unapređenje kvalitete svakodnevnog života korisnika i izgradnje društva prihvaćanja, tolerancije, međusobne suradnje i poticanja pozitivnih promjena. Mišljenja smo da centri za pružanje usluga u zajednici imaju veliku ulogu u postizanju pozitivnih promjena u društvu, prije svega pomaganjem, pružanjem podrške i osnaživanjem ranjivih skupina građana našeg društva. Slijedom navedenog, proizlaze vizija i misija Centra:

Vizija: Kvaliteta, dostupnost i inovativnost u pružanju socijalnih usluga ranjivim skupinama građana s ciljem poboljšanja njihove kvalitete života i dobrobiti.

Misija: Pružati socijalne usluge u zajednici visokih standarda kvalitete, uvažavajući individualne potrebe korisnika/obitelji, koristeći se suvremenim i inovativnim metodama rada.

USLUGE CENTRA

  • socijalna usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem
  • socijalna usluga stručne procjene za odrasle osobe s invaliditetom
  • socijalna usluga rane razvojne podrške za djecu s teškoćama u razvoju
  • socijalna usluga stručne procjene za djecu s teškoćama u razvoju
  • socijalna usluga poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
  • socijalna usluga savjetovanja i socijalna usluga psihosocijalne podrške za različite skupine korisnika

NAŠI DOGAĐAJI

Pratite sve događaje na jednom mjestu