Vijesti

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin počinje s radom te prima nove korisnike u poludnevni boravak za odrasle osobe s  tjelesnim oštećenjem. Pravo podnošenja prijave ima svaka odrasla osoba s tjelesnim oštećenjem sukladno Rješenju Prvostupanjskog tijela vještačenja te da […]