POLUDNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM

RAD POLUDNEVNOG BORAVKA

PODRAZUMIJEVA SE DIRAKTAN RAD S KORISNICIMA

Razne radionice  omogućuju korisnicima da kvalitetno ispune svoje slobodno vrijeme, da efikasnije koriste svoje sposobnosti i usvoje nova znanja i vještine.

Usluge su ciljano planirane kako bi se poboljšala kvaliteta života korisnika, prvenstveno kako bi se povećala njihova samostalnost  te povećala socijalna mreža što pozitivno utječe na smanjenje socijalne isključenosti i prevenira institucionalizaciju osoba s invaliditetom.

Za uspješnu provedbu ovog programa nužna je suradnja sa jedinicom lokalne i regionalne samouprave, ustanovama socijalne skrbi, srodnim udrugama, a svoj veliki doprinos kvaliteti aktivnosti daju volonteri.

Kroz kontinuirane radionice i ostale aktivnosti, korisnici stječu važne vještine koje izravno doprinose njihovoj samostalnosti u svakodnevnom životu.

Korisnici dobivaju mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što pridonosi povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

POLUDNEVNI BORAVAK

KONTINUIRANO PRIDONOSIMO SPRJEČAVANJU DISKRIMINACIJE

Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad sa korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima te rad sa medijima, a kroz njega kontinuirano pridonosimo sprečavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i trudimo se učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Program je osmišljen s ciljem da se poveća kvaliteta života osoba s invaliditetom i smanji njihova socijalna isključenost, a da se ujedno doprinese podizanju kvalitete života njihovih obitelji, koje će jednim dijelom biti rasterećene u pravilu 24-satne skrbi o svom članu s invaliditetom,  te su i aktivnosti osmišljene kako bi doprinijele ostvarenju tog cilja.

  • Kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena
  • Efikasnije korištenje svojih sposobnosti
  • Usvajanje novih znanja i vještina