POLUDNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Prvi program s kojim će se krenuti je poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim invaliditetom do 12 korisnika, za koji je i dobivena dozvola za rad od nadležnog Ministarstva

RAD POLUDNEVNOG BORAVKA

PODRAZUMIJEVA SE DIRAKTAN RAD S KORISNICIMA

Razne radionice  će omogućiti OSI da kvalitetno ispune svoje slobodno vrijeme, da efikasnije koriste svoje sposobnosti i usvoje nova znanja i vještine.

Usluge su ciljano planirane kako bi se poboljšala kvaliteta života korisnika, prvenstveno kako bi se povećala njihova samostalnost  te povećala socijalna mreža što će utjecati na smanjenje socijalne isključenosti i prevencije nepotrebne institucionalizacije OSI.

Za uspješnu provedbu ovog programa nužna je suradnja s srodnim udrugama i ustanovama te jedinicom lokalne samouprave, a značajnu ulogu u provedbi programa imat će i volonteri.

Kroz kontinuirane radionice i ostale aktivnosti, korisnici će stjecati važne vještine koje će izravno doprinositi njihovoj samostalnosti u svakodnevnom životu.

Korisnici će dobit i mogućnost  za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

POLUDNEVNI BORAVAK

KONTINUIRANO PRIDONOSIMO SPRIJEČAVANJU DISKRIMINACIJE

Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad sa korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima te rad sa medijima, a kroz njega ćemo kontinuirano pridonositi sprečavanu diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe OSI.

Program je osmišljen s ciljem da se poveća kvaliteta života OSI  i smanji njihova socijalna isključenost, a da se ujedno doprinese podizanju kvalitete života njihovih obitelji, koje će jednim dijelom biti rasterećene u pravilu 24-satne skrbi o svom članu s invaliditetom,  te su i aktivnosti osmišljene kako bi doprinijele ostvarenju tog cilja.

  • Kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena
  • Efikasnije korištenje svojih sposobnosti
  • Usvajanje novih znanja i vještina